13 / ม.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560
11 / ม.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
คุรุสภาขอเชอญชวนผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัล "ผลงานวิจัยหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560" รายละเอียดที่ http://www.ksp.or.th
30 / ธ.ค. / 2559 :
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สพป.กทม.ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560
29 / ธ.ค. / 2559 :
บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
13 / ธ.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
บัญชี กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หอประชุมพญาไท อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
9 / ธ.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
สพป.กทม. ขอให้ผุู้มีรายชื่อรายงานตัว ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
7 / ธ.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และเข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส ถนนติวานนท์ หน้าสวนอุตสาหกรรมบางกระดี อำเภอเมือ
7 / ธ.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
26 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก และระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
21 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สพป.กทม. จึงแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอย้าย และหรือโอนยื่นคำร้องขอย้ายหรือตัดโอนแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559
14 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
10 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
10 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยธุรกิจ ธนาคารออมสิน ภาค 1 ส่งหนังสือ เรื่อง เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตราการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน และแบบฟอร์มลงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม
3 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
ทั้งนี้ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
27 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 392/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ราย
27 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 391/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 10 ราย
22 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สพป.กทม.
21 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สักัดสำนักงานเข
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
18 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
Update 19-10-59 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานที่รับรายงานตัวฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
23 / ก.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เรื่องสำรวจความต้องการของโรงเรียนขนาดกลาง (121-500 คน) โดยแสดงความจำนงตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู