25 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ประสงค์สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
12 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ รับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
10 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และรวบรวมเอกสารคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
10 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และความต้องการวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)
10 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทสไทย (องค์กรมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
4 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สำหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 18 - 19 , 22 , 25 - 26 มกราคม 2561 โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด มีรถบริการรับส่งให้กรณี 11 คนขึ้นไป
3 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
แก้ไขประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวเข้ารับการจ้าง ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
27 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
กรมการศาสนาแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
26 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงายตัวในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
18 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนนเอง ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
15 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
15 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
หากสนใจเข้าร่วมโครงการส่งผลงานมาที่ Tobaccoreee60@gmail.com
13 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5
เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560 จำนวน 130 อัตรา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 1 ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา
13 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
16 / พ.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
สามารถยื่นใลสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - วันอังคารที่ 28 พฤสจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู
8 / พ.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์เสนอขอ โดยรวบรวมเอกสารหลักฐาน ส่งภายในวันที่ 13 พ.ย. 60
22 / ก.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการคศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ที่มีรายชื่อสังกัด สพป.กทม. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารคุรุสัมมนาคาร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 - วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู