22 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 - 2561 สังกัด สพป.กทม.
รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม.
21 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
การปรับเปลี่ยนระบบ E- Office ปี 2559
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
18 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 - 2561 สังกัด สพป.กทม.
โดยจะดำเนินการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคุรุสมันาคาร สพป.กทม
14 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญก
สัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคุรุสัมมนาคาร เวลา 09.30 น.
3 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศ
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม. ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.30 น.
2 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 - 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2558
25 / พ.ย. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
แผนผังการสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2/2558
สัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ให้ผู้สมัครทุกคนมารายงานตัว เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 1 สพป.กทม.
18 / พ.ย. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง สังกั
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558
16 / พ.ย. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
27 / ต.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
27 / ต.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
สพฐ.กำชับไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด
สพฐ.แจ้งด่วนที่สุดเรื่องกำชับไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัดเพื่อเฉลิมฉลองงานประเพณี
27 / ต.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
สพป.กทม. แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-09.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1
13 / ต.ค. / 2558 :
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูทุกกลุ่มสาระวิชาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด หมดเขตภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
25 / ก.ย. / 2558 :
โครงการ โอโมสานฝัน สร้างอนาคตที่สดใส
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก หมดเขตภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558
25 / ก.ย. / 2558 :
แจ้งเลื่อนจัดการแข่งขัน "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" สามัคคีปี 11/2558 รอบภูมิภาค ภาคกลาง
สพฐ. ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2558 เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก ทำให้สนามไม่พร้อมแข่งขัน
7 / ก.ย. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดส
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวโดยนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. เวลา 15.00 น.
4 / ก.ย. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
แบบยื่นความประสงค์ขอร่วมเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม
แบบยื่นความประสงค์ขอร่วมเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม
31 / ส.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! ด่วน** เรื่องแจ้งข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด สพป.กทม.
สพป.กทม. แจ้งข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด สพป.กทม.หากมีความประสงค์จะยื่นคำขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว.13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
18 / ส.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง ละติจูดที่ ๖ แบบหมู่คณะ
สพฐ. ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง ละติจูดที่ ๖ แบบหมู่คณะ
14 / ส.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/18 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู