21 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
21 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ และคู่มือการวิจัยดีมีคุณภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูในสังกัดส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด พร้อมคู่มือวิจัยดีมีคุณภาพ
20 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ
สพป.กทม. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดในการสอบแข่งขันทางวิชาการฯ รอบสอง ระดับประเทศ รายละเอียดดังแนบ
18 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยาฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
16 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก ภาคกลางและภาคตะวันออก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
12 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ ๒๒
สพฐ.แจ้งเชิญชวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนเข้าร่วมประชมวิชาการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
12 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ขอเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน ๒ มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร)
บริษัทมีเดีย สแดนดาร์ด จำกัด ร่วมกับ บริษัทเมเจอน์ ซีนีเพล็ก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน ๒ มิติ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่อง "อนันตา(ศิลาพิชิตมาร) มีเนื้อหาให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยมีรายล
11 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ด่วนที่สุด มูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วนพระราชทานฯ ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gmcthailand.org
9 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ.ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
สพฐ.แจ้งการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)แบบมุ่งเป้าหมายทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
6 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ทั้ง 3 รายวิชา ตามเอกสารดังแนบ
5 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT)
กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนกระทรวงศึกษาธิการญ๊๋ปุ่น ( MONBUKAGAKUSHO : MEXT)
5 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
5 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การฝึกอบรเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
5 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
5 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนครูสมัครเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
3 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ๒๕๕๘
1 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
1 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม)
30 / ม.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาบขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด สพป.กทม.เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
30 / ม.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ แจ้งการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู