22 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน (Knowledge Sharing Room)
ประกาศ สพป.กทม. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน (Knowledge Sharing Room) ฉบับแก้ไข
19 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา จนถึง 30 มิ.ย. 2558
ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา จนถึง 30 มิ.ย. 2558
17 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน (Knowledge Sharing Room)
ประกาศ สพป.กทม. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน (Knowledge Sharing Room)
17 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
กำหนดการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2558
สพป.กทม. ได้กำหนดการนิเทศโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ Read Thailand ฯ ปีที่ 2 โดยประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 12 มิ.ย.2558
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ใน สพป.กทม. ภาคเรียนที่ 1/2558
สพป.กทม. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการและกำหนดวันในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
เส้นทางการพัฒนาสู่ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด (Milestones to Simply The Best) ปีการศึกษา 2558
เส้นทางการพัฒนาสู่ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด (Milestones to Simply The Best) ปีการศึกษา 2558
8 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3
สพฐ.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน
27 / เม.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องกิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
21 / เม.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2557
สพฐ. ได้ประกาศผลสอบเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
8 / เม.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
รายงานการศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายงานการศึกษาดูงานการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
17 / มี.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
สพฐ.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีอายุ 14-15 ปี และผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
6 / มี.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ตัวอย่างชุดฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีของสถานศึกษา สพป.กทม.
อบรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม.
5 / มี.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คู่มือการควบคุมเงินและการบันทึกบัญชีของสถานศึกษา สพป.กทม.
เอกสารอบรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม.
5 / มี.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2558 ระดับประเทศ
27 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
สพฐ. ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
24 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
24 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(นักบริหาร ระดับต้น)
สพฐ. แจ้งกำหนดการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(นักบริหาร ระดับต้น)
24 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การกำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน
24 / ก.พ. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการอบรมททางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558
สพฐ. อนุุญาตให้ครูในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการฝึกอบรมทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นวันลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู