12 / ก.พ. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
สพป.กทม. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
6 / ม.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
สัญลักษณ์ และสารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
สารวันเด็ก สารนายกรัฐมนตรี และสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2559
24 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 769 คน
24 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
19 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ตัวอย่างของข้อสอบ o-net จาก รักครู.com หลากหลายวิชา
หลากหลายวิชา แต่ปีนี้ไม่มี ศิลปะ การงาน สุขศึกษา นะครับเลือกเอาที่จำเป็นสำหรับท่านเลย
2 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดต่างๆ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการฯ
26 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
23 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65
สพป.กทม.ขอให้ผู้ที่สนใจสั่งจองเสื้อที่ระลึก แจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มใบสั่งจองส่งได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
28 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การขอทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ.
สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน ปี งปม. 2560 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2558
25 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สพป.กทม. แจ้งแบบฟอร์มสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (หน้า 11 - 12)
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
สพป.กทม. แจ้งแบบฟอร์มสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม. ได้ออกหนังสือแจ้งรายละเอียดการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
14 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
28 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คู่มือและแบบประเมินโรงเรียนและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558
สพป.กทม. ขอเผยแพร่คู่มือและแบบประเมินโรงเรียนและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558
28 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
เรียนเชิญเสนอชื่อโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา โดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ร.ร.ที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของ ศอศ. ภายในวันที่ 3 ส.ค.2558
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ หมดเขตภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558
16 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
สสวท.ขอประชาสัมพันธ์ให้ครูที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pd.ipst.ac.th
16 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ "คนไทย ไม่โกง" ได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ก.ย.58
26 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558
การประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู