การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

    แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540  [ 9 / ธ.ค. / 2559 ]
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540
    คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ.
    ประกาศจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    คู่มือการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
คู่มือการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547นักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร


 


  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสำเนาสื่อการเรียนรู้ DL IT Portal ทุกระดับชั้น  [ 23 / พ.ค. / 2560 ]
ติดต่อสำเนาได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายล่วงหน้า

  การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสำหรับครูเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  [ 22 / พ.ค. / 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560   [ 17 / พ.ค. / 2560 ]
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  [ 28 / เม.ย. / 2560 ]
ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ห้องประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังสนามสอบโรงเรียนราชวินิตมัธยม ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐  [ 12 / เม.ย. / 2560 ]
แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังสนามสอบโรงเรียนราชวินิตมัธยม เฉพาะวิชาเอกโสตทัศนศึกษา ห้องสอบที่ 5-7
19 / พ.ค. / 2560
แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา เอกสารเพื่อเผยแพร่
17 / พ.ค. / 2560
ประกาศ สพป.กทม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สพป.กทม.ประกาศให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
26 / เม.ย. / 2560
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) เลื่อนประกาศผลจากเดิม ภายในเดือนเมษายน 2560 เป็น ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์ของ สพฐ.
4 / เม.ย. / 2560
ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา 1460 หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

Menu Web


<< พฤษภาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน