กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของ สพป.กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - นามสกุล :                   

E-mail :                             

หัวข้อ :                               

แสดงความคิดเห็น :             


* เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของ สพป.กรุงเทพมหานคร ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล อีเมล์ (e-mail) และพร้อมให้ที่อยู่ เบอร์มือถือหรือโทรศัพท์ ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
– ข้อมูลชื่อ – สกุล อีเมล์ (e-mail) ที่อยู่ และเบอร์มือถือหรือโทรศัพท์ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกศึกษากรุงเทพมานคร